Maatregelen vanwege Corona Virus !

1.Cliënten wachten buiten in omgeving fietsruimte
2.Zodra uitdeling kan plaatsvinden worden de eerste twee cliënten door de screener binnengelaten
3. Zodra de eerste client weer naar buitenkomt, gaat de eerstvolgende naar binnen.
4.Screener checkt bij binnenkomst de kaart en de cliënt kan vervolgens door om het pakket te halen
5.Houdt zoveel mogelijk afstand tot elkaar
6.Probeer de spullen vlot in te laden, e.e.a. bevordert een snelle voortgang 
7.Cliënt kan via de achterdeur het pand weer verlaten
Dank voor jullie medewerking !!!!
 
 

———————————————————————————————
Nieuwsflits voor de Voedselbanken 12 maart 2020.

Nieuwe maatregelen overheid vanwege Corona op 12 maart:
wat betekent dat voor de voedselbank?

Als belangrijkste richtlijn blijft gelden:
Alle vrijwilligers en/of klanten die koorts en/of luchtwegklachten hebben, worden verzocht om niet naar de voedselbank te komen.Alle vrijwilligers en/of klanten die last hebben van kortademigheid en/of hoesten, worden verzocht om niet naar de voedselbank te komen.Alle vrijwilligers en/of klanten die in contact zijn geweest met door het coronavirus besmette personen, worden verzocht om niet naar de voedselbank te komen.Het RIVM geeft aan om evenementen met meer dan 100 personen af te lasten. Bij grotere voedselbanken zijn al snel 100 mensen (klanten en vrijwilligers) aanwezig. Veelal betreft het mensen in de hogere risicogroep.

Ons advies is:• 
Kijk hoe je de uitgifte kleinschaliger kunt organiseren. Hoe minder het aantal personen, hoe lager het besmettingsrisico
• Check of je klanten verspreid in de tijd kunt laten komen (langere openingstijden of meer dagen open)
• Laat klanten afstand houden tot elkaar.
• Zorg dat er geen ‘socialising’ kan plaats vinden in dekoffiehoek of op andere plaatsen.
• Communiceer via mail, briefjes bij de ingang, posters,wat de nieuwe regels zijn
• Communiceer ook de algemene hygiëneregels van deRIVM t.a.v handenwassen, niezen en hoesten, afstandhouden (bij voorkeur op meerdere zichtbare plekken). 
• Ga na of je voedsel thuis kunt bezorgen bij klanten die zich wegens ziekte/bovengenoemde klachten hebbenmoeten afmelden
• Sluiten van een voedselbank is voor ons allemaal eenallerlaatste optie. Onze klanten moeten voedsel hebben.


Contact

De Giek 22-A
9206 AT DRACHTEN

kpostma@voedselbankdrachten.nl


© 2016-2020 Stichting Voedselbank Smallingerland