Aanmelding

U kunt via deze website of telefonisch een voedselpakket aanvragen.

Intakegesprek

U krijgt zowel via de post als per e-mail van ons een bevestiging van uw aanvraag.
Wanneer u denkt in aanmerking te komen voor een voedselpakket, neem dan telefonisch contact met ons op voor het maken van een afspraak. (telefoonnummer en tijd staan in uw bevestigingsbrief) Tijdens dit gesprek wordt aan de hand van uw financiële gegevens bepaald of u aan de norm en voorwaarden voldoet. U wordt gevraagd inzage te geven in uw bankafschriften van de laatste 3 maanden en specificaties van uw inkomsten en uitgaven.

Criteria

Als blijkt dat er aan leefgeld per maand minder overblijft dan het bedrag uit de navolgende formule komt een gezin in aanmerking voor een voedselpakket.

Minder dan:

• basisbedrag is € 130,–  plus;
• € 85,– per persoon (geen onderscheid tussen volwassene en kind)

Voorbeeld:

Een gezin bestaande uit 2 ouders met 1 kind van 11 jaar = € 130,- + € 85, – +  € 85, – + € 85, –= € 385, -.
Als dit gezin minder te besteden heeft dan € 385,– per maand, komt zij in aanmerking voor een voedselpakket.

Landelijke normen:

Voor het berekenen van uw besteedbare inkomen verwijzen wij naar de toekenningscriteria voor de aanvraag van een voedselpakket, vastgesteld door de Voedselbanken Nederland.

Hieronder kunt u de toekenningscriteria downloaden:

SVS VBN Toekenningscriteria voor de aanvraag van een voedselpakket per 1 januari 2018

SVS vragen en antwoorden toekenningscriteria per 1-1-2018

Direct na het intakegesprek ontvangt de toegelaten cliënt een exemplaar van de “spelregels” die gelden bij de voedselbank.

Hieronder kunt u de “spelregels” downloaden:
➠ Spelregels voedselbank (PDF-bestand)

De voedselbank bepaalt, afhankelijk van uw financiële situatie, hoe lang de verstrekkingsperiode zal zijn. De hulp die de voedselbank biedt is noodhulp en is geen extraatje, de maximale verstrekkingsperiode bedraagt daarom 3 jaren.

Hercontrole:

In de statuten is vastgelegd dat er 6 maanden na het eerste intakegesprek een herintake zal plaatsvinden.

Voldoet u aan alle eisen?

Contact

De Hemmen 79
9206 AG DRACHTEN
svs@voedselbankdrachten.nl


© 2016-2018 Stichting Voedselbank Smallingerland