Intakegesprek

Wanneer u denkt in aanmerking te komen voor een voedselpakket, dan kunt u elke vrijdag tussen 10.00 – 12.00 uur zonder afspraak komen voor een intakegesprek op de Voedselbank Smallingerland, de  Giek 22A in Drachten. Tijdens dit gesprek wordt aan de hand van uw financiële gegevens bepaald of u aan de norm en voorwaarden voldoet. U wordt gevraagd inzage te geven in uw bankafschriften van de laatste 3 maanden en specificaties van uw inkomsten en uitgaven.

Criteria

Als blijkt dat er aan leefgeld per maand minder overblijft dan het bedrag uit de navolgende formule komt een gezin in aanmerking voor een voedselpakket.

Minder dan:

• basisbedrag is € 130,–  plus;
• € 85,– per persoon (geen onderscheid tussen volwassene en kind)

Voorbeeld:

Een gezin bestaande uit 2 ouders met 1 kind van 11 jaar = € 130,- + € 85, – +  € 85, – + € 85, –= € 385, -.
Als dit gezin minder te besteden heeft dan € 385,– per maand, komt zij in aanmerking voor een voedselpakket.

Landelijke normen:

Voor het berekenen van uw besteedbare inkomen verwijzen wij naar de toekenningscriteria voor de aanvraag van een voedselpakket, vastgesteld door de Voedselbanken Nederland.

Hieronder kunt u de toekenningscriteria downloaden:

SVS VBN Toekenningscriteria voor de aanvraag van een voedselpakket per 1 januari 2018

SVS vragen en antwoorden toekenningscriteria per 1-1-2018

Direct na het intakegesprek ontvangt de toegelaten cliënt een exemplaar van de “spelregels” die gelden bij de voedselbank.

Hieronder kunt u de “spelregels” downloaden:
➠ Spelregels voedselbank (PDF-bestand)

De voedselbank bepaalt, afhankelijk van uw financiële situatie, hoe lang de verstrekkingsperiode zal zijn. De hulp die de voedselbank biedt is noodhulp en is geen extraatje, de maximale verstrekkingsperiode bedraagt daarom 3 jaren.

Hercontrole:

In de statuten is vastgelegd dat er 6 maanden na het eerste intakegesprek een herintake zal plaatsvinden.

Contact

De Giek 22-A
9206 AT DRACHTEN

svs@voedselbanksmallingerland.nl


© 2016-2018 Stichting Voedselbank Smallingerland