Intakegesprek

Wanneer u denkt in aanmerking te komen voor een voedselpakket, dan kunt u elke vrijdag tussen 9:30 – 11:30 uur zonder afspraak komen voor een intakegesprek op de Voedselbank Smallingerland, de  Giek 22A in Drachten. Tijdens dit gesprek wordt aan de hand van uw financiële gegevens bepaald of u aan de norm en voorwaarden voldoet. U wordt gevraagd inzage te geven in uw bankafschriften van de laatste 3 maanden en specificaties van uw inkomsten en uitgaven.

Bij schuldhulpverlening dient men de volgende overzichten van de bewindvoerder te overleggen:

1. Het schuldenoverzicht;
2. De beheerrekening;
3. De leefgeldrekening;
4. Het budgetplan

Criteria

Als blijkt dat er aan leefgeld per maand minder overblijft dan het bedrag uit de navolgende formule komt een gezin in aanmerking voor een voedselpakket.

Minder dan:

• basisbedrag is € 135,–  plus;
• € 90,– per persoon (geen onderscheid tussen volwassene en kind)

Voorbeeld:

Een gezin bestaande uit 2 ouders met 1 kind van 11 jaar = € 135,- + € 90, – +  € 90, – + € 90, – = € 405, -.
Als dit gezin minder te besteden heeft dan € 405,– per maand, komt zij in aanmerking voor een voedselpakket.

Landelijke normen:

Voor het berekenen van uw besteedbare inkomen verwijzen wij naar de toekenningscriteria voor de aanvraag van een voedselpakket, vastgesteld door de Voedselbanken Nederland.

Hieronder kunt u de toekenningscriteria downloaden:

SVS VBN Toekenningscriteria voor de aanvraag van een voedselpakket per 1 januari 2019

Direct na het intakegesprek ontvangt de toegelaten cliënt een exemplaar van de “spelregels” die gelden bij de voedselbank.

Hieronder kunt u de “spelregels” downloaden:
➠ Spelregels voedselbank (PDF-bestand)

De voedselbank bepaalt, afhankelijk van uw financiële situatie, hoe lang de verstrekkingsperiode zal zijn. De hulp die de voedselbank biedt is noodhulp en is geen extraatje, de maximale verstrekkingsperiode bedraagt daarom 3 jaren.

Hercontrole:

In de statuten is vastgelegd dat er 6 maanden na het eerste intakegesprek een herintake zal plaatsvinden.

Contact

De Giek 22-A
9206 AT DRACHTEN

svs@voedselbanksmallingerland.nl


© 2016-2019 Stichting Voedselbank Smallingerland