Nepcollectanten actief

In Noord Oost Drachten zijn nep collectanten actief. Ze komen aan de deur en zeggen dat ze geld inzamelen voor de Voedselbank.

Dit klopt niet!

De Voedselbank is een liefdadigheidsinstelling en collecteert nooit aan huis. Wij geven geen buttons en/of identiteitsbewijzen aan medewerkers waaruit moet blijken dat ze namens de Voedselbank collecteren.

Komt er een collectant aan de deur die zegt voor de Voedselbank te collecteren?
Geef geen geld aan deze collectant en laat deze persoon ook niet binnen.

Neem contact op met de politie via: 0900 – 8844

 


<-- Terug
© 2016-2019 Stichting Voedselbank Smallingerland