Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Bonny Veenstra  (e-mail: bveenstra@voedselbanksmallingerland.nl)

Secretaris: Pieter Offringa (e-mail: poffringa@voedselbanksmallingerland.nl)

Penningmeester: Oebele Hooijenga (e-mail: ohooijenga@voedselbanksmallingerland.nl)

Daarnaast zijn er de volgende bestuursleden:

Facilitaire Zaken: Okke Bosgra (e-mail: obosgra@voedselbanksmallingerland.nl)

Uitdeling/vloer: Dirk Meijer (e-mail: dmeijer@voedselbanksmallingerland.nl)

Screening: Piet Woudwijk (e-mail: pwoudwijk@voedselbanksmallingerland.nl)

De bestuursleden zijn telefonisch bereikbaar op 06-14451944

Het Bestuur houdt zich strategisch/tactisch bezig met:

  • beleid
  • financiële aangelegenheden, begroting
  • externe betrekkingen en fondsenwerving
  • investeringen
  • communicatie

Het beleidsplan 2017 kunt u hieronder downloaden:

Beleidsplan SVS 2017

Wij hanteren de volgende privacy richtlijnen:

privacystatement

Contact

De Giek 22-A
9206 AT DRACHTEN

svs@voedselbanksmallingerland.nl


© 2016-2019 Stichting Voedselbank Smallingerland