Het Bestuur van de Voedselbank Smallingerland bestaat uit de volgende personen:
Functie Taak Naam Email
Voorzitter PR Bonny Veenstra bveenstra@voedselbanksmallingerland.nl
Secretaris P&O Pieter Offringa poffringa@voedselbanksmallingerland.nl
Penningmeester Relatiebeheer Jan Bruijn jbruin@voedselbanksmallingerland.nl
Lid Uitgifte & screening Dirk Meijer dmeijer@voedselbanksmallingerland.nl
Lid Fac. Beheer Okke Bosgra obosgra@voedselbanksmallingerland.nl

De bestuursleden zijn telefonisch bereikbaar op 06-14451944

Het Bestuur houdt zich strategisch/tactisch bezig met:

  • beleid
  • financiĆ«le aangelegenheden, begroting
  • externe betrekkingen en fondsenwerving
  • investeringen
  • communicatie

 

Het beleidsplan 2017 kunt u hieronder downloaden:

Beleidsplan SVS 2017

Contact

De Bolder 8c
Drachten
info@voedselbankdrachten.nl
© 2016-2018 Stichting Voedselbank Smallingerland