EXTRA MEDEDELING Ingaande 5 oktober.

De afgelopen periode heeft u gemerkt dat we als Voedselbank maatregelen voor uw en onze veiligheid hebben genomen om het risico op het besmet raken met Corona te verkleinen. Door deze brief willen we u bedanken dat u hier zo goed aan hebt meegewerkt.

U zult vast gehoord hebben van de maatregel om in openbare ruimtes een mondneusmasker te dragen. De voedselbank is ook een openbare ruimte. Daarom vragen we u nadrukkelijk ook bij binnenkomst van de voedselbank een mondneusmasker te dragen. We zijn ervan overtuigd dat u nu ook weer zult meewerken. Een gewoon mondkapje volstaat. U dient zelf voor een mondkapje te zorgen. De ingangsdatum voor het dragen van het mondkapje is 5 oktober.

U weet vast nog wel dat u bij Corona achtige verschijnselen thuis moet blijven en verder kent u natuurlijk de andere veiligheidsmaatregelen zoals de anderhalve meter en hygiëne regels.

Kinderen worden gezien als belangrijke verspreiders van Corona. Zoals u weet mag er per gezin maar 1 persoon de voedselbank binnen gaan. Kinderen worden niet toegelaten.

Als u om welke reden dan ook niet bereid bent een mondkapje te dragen, moeten we u helaas vragen de voedselbank niet binnen te komen.

Wij doen er alles aan om de voedselbank open te houden!

Maatregelen vanwege Corona Virus !

1.Cliënten wachten buiten in omgeving fietsruimte
2.Zodra uitdeling kan plaatsvinden worden de eerste drie cliënten door de screener binnengelaten. Volg de pijlen op de vloer
3. Zodra de eerste client weer naar buitenkomt, gaat de eerstvolgende naar binnen.
4.Screener checkt bij binnenkomst de kaart en de cliënt kan vervolgens door om het pakket te halen
5.Houdt zoveel mogelijk afstand tot elkaar
6.Probeer de spullen vlot in te laden, e.e.a. bevordert een snelle voortgang 
7.Cliënt kan via de achterdeur het pand weer verlaten
Dank voor jullie medewerking !!!!
 
 

———————————————————————————————
Nieuwsflits voor de Voedselbanken 12 maart 2020.

Nieuwe maatregelen overheid vanwege Corona op 12 maart:
wat betekent dat voor de voedselbank?

Als belangrijkste richtlijn blijft gelden:
Alle vrijwilligers en/of klanten die koorts en/of luchtwegklachten hebben, worden verzocht om niet naar de voedselbank te komen.Alle vrijwilligers en/of klanten die last hebben van kortademigheid en/of hoesten, worden verzocht om niet naar de voedselbank te komen.Alle vrijwilligers en/of klanten die in contact zijn geweest met door het coronavirus besmette personen, worden verzocht om niet naar de voedselbank te komen.Het RIVM geeft aan om evenementen met meer dan 100 personen af te lasten. Bij grotere voedselbanken zijn al snel 100 mensen (klanten en vrijwilligers) aanwezig. Veelal betreft het mensen in de hogere risicogroep.

Ons advies is:• 
Kijk hoe je de uitgifte kleinschaliger kunt organiseren. Hoe minder het aantal personen, hoe lager het besmettingsrisico
• Check of je klanten verspreid in de tijd kunt laten komen (langere openingstijden of meer dagen open)
• Laat klanten afstand houden tot elkaar.
• Zorg dat er geen ‘socialising’ kan plaats vinden in dekoffiehoek of op andere plaatsen.
• Communiceer via mail, briefjes bij de ingang, posters,wat de nieuwe regels zijn
• Communiceer ook de algemene hygiëneregels van deRIVM t.a.v handenwassen, niezen en hoesten, afstandhouden (bij voorkeur op meerdere zichtbare plekken). 
• Ga na of je voedsel thuis kunt bezorgen bij klanten die zich wegens ziekte/bovengenoemde klachten hebbenmoeten afmelden
• Sluiten van een voedselbank is voor ons allemaal eenallerlaatste optie. Onze klanten moeten voedsel hebben.


Contact

De Giek 22-A
9206 AT DRACHTEN

rschaake@voedselbanksmallingerland.nl


© 2016-2021 Stichting Voedselbank Smallingerland