Privacy

Wij waken met de grootst mogelijke zorg over de privacy van degenen die de pakketten ontvangen. Uw gegevens worden niet aan anderen ter beschikking gesteld of ter inzage gegeven. De Voedselbank en iedereen die bij de uitdeling of toekenning van de pakketten is betrokken, is verplicht zich hieraan strikt te houden. De gegevens dienen uitsluitend voor de administratie van de voedseluitreiking.

Vanaf 25 mei 2018 gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.
In de hele Europese Unie geldt dan dezelfde privacy wetgeving onder de internationale naam GDPR.

Als gevolg daarvan hebben ook wij onze privacy richtlijnen aangescherpt.

U vindt onze privacy richtlijnen hier: svs privacystatement

Contact

De Giek 22-A
9206 AT DRACHTEN

rschaake@voedselbanksmallingerland.nl


© 2016-2021 Stichting Voedselbank Smallingerland