Toekenningscriteria aanvraag voedselpakket per 1-01-2021 klik hier

Intakegesprek

Wanneer u denkt in aanmerking te komen voor een voedselpakket, dan kunt u vanaf  maandag t/m vrijdag bellen tussen 9.30 u en 11.30 u voor het maken van een afspraak op vrijdagmorgen, tel.nr. 06-14451944
(als u langskomt gebruik dan een neus en mondmasker!)

Het intake gesprek zal dan plaatsvinden op de Voedselbank Smallingerland aan de Giek 22a, postcode 9206 AT in Drachten. Ingang is aan de achterkant van het gebouw !

Tijdens dit gesprek wordt aan de hand van uw financiële gegevens bepaald of u aan de norm en voorwaarden voldoet. U wordt gevraagd inzage te geven in uw bankafschriften van de laatste 3 maanden en specificaties van uw inkomsten en uitgaven.

Bij schuldhulpverlening dient men de volgende overzichten van de bewindvoerder te overleggen:

1. Het schuldenoverzicht;
2. De beheerrekening;
3. De leefgeldrekening;
4. Het budgetplan

Criteria

Als blijkt dat er aan leefgeld per maand minder overblijft dan het bedrag uit de navolgende formule komt een gezin in aanmerking voor een voedselpakket.

Minder dan:

• basisbedrag is € 135,–  plus;
• € 95,– per persoon (geen onderscheid tussen volwassene en kind)

Voorbeeld:

De nieuwe normbedragen per maand per gezin worden dan (voorbeelden)

– 1 persoon                                      was €225.   wordt €230
– 2 volwassen.                                 was €315.   wordt €325
– 1 volwassene en 1 kind.             was €315    wordt €325
– 1 volwassene en 2 kinderen.     was €405.   wordt €420
– 2 volwassenen en 2 kinderen    was €495.   wordt €515
– 1 volwassene en 3 kinderen.      was €495.   wordt €515

Landelijke normen:

Voor het berekenen van uw besteedbare inkomen verwijzen wij naar de toekenningscriteria voor de aanvraag van een voedselpakket, vastgesteld door de Voedselbanken Nederland.(zie boven)

Direct na het intakegesprek ontvangt de toegelaten cliënt een exemplaar van de “spelregels” die gelden bij de voedselbank.

Hieronder kunt u de “spelregels” downloaden:
Spelregels voedselbank (PDF-bestand)

De voedselbank bepaalt, afhankelijk van uw financiële situatie, hoe lang de verstrekkingsperiode zal zijn. De hulp die de voedselbank biedt is noodhulp en is geen extraatje, de maximale verstrekkingsperiode bedraagt daarom 3 jaren.

Hercontrole:

In de statuten is vastgelegd dat er 6 maanden na het eerste intakegesprek een herintake zal plaatsvinden.

Contact

De Giek 22-A
9206 AT DRACHTEN

rschaake@voedselbanksmallingerland.nl


© 2016-2021 Stichting Voedselbank Smallingerland