De stichting Voedselbank Smallingerland heeft als doelstelling:

  • Het bieden van hulp aan mensen die in armoede leven;
  • Het tegengaan van verspilling van goede levensmiddelen;
  • Doorverwijzen naar hulpverleners zoals Ping.
De voedselbank tracht deze doelstellingen te bereiken door geschikte voedseloverschotten en andere levensmiddelen in te zamelen en kosteloos ter beschikking te stellen aan gezinnen die onvoldoende middelen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien.
De voedselbank wil zo een bijdrage leveren aan de vermindering van de verborgen armoede, die in Nederland voorkomt. Zij zoekt daarvoor steun van bedrijven, fondsen en particulieren en streeft ernaar haar werk in goede samenwerking met de plaatselijke overheid te doen.
De voedselbank is aangesloten bij de Stichting Samenwerkende Voedselbanken Friesland en de Stichting Voedselbanken Nederland. Daardoor is zij in staat producten van buiten de provincie ook aan de inwoners van Smallingerland ten goede te laten komen.Tegenwoordig zijn wij ook op social media actief, zoals Facebook!

Ons beleidsplan vindt u in deze link. Klik

Contact

De Giek 22-A
9206 AT DRACHTEN

rschaake@voedselbanksmallingerland.nl


© 2016-2021 Stichting Voedselbank Smallingerland